Tilskud fra kommunen 

Har du modtaget tilskud / bevilling til køb af el scooter?

Du kan bruge din bevilling fra kommunen til at købe ny eller brugt el-scooter.

Får at opnå bevilliget tilskud til køb af el scooter, skal du opfylde nogle kriterier i serviceloven og indsende en ansøgning til egen kommune. https://sonderborgkommune.dk/borger/hjaelpemidler-og-boligaendringer

Ansøgningsprocessen kan tage op til flere måneder, og reglerne er desværre ikke ens i alle kommuner.

§112, hjælpemidler:
Kommunen yder 100% tilskud til køb af el scooter.
Efterfølgende tilpasning, service, reparation af elscooteren godtgøres ligeledes 100%.

§113, forbrugsgoder:
Kommunen yder 50% tilskud til køb af el scooter, dog med et fastsat maksimumbeløb, sædvanligvis 10-12.000 kr.
Efterfølgende tilpasning, service, reparation og udskiftning af el-scooteren godtgøres ikke af kommunen.

På nedenstående skema kan du få et overblik over hvad du måske kan få tilskud til,  men husk at hvis du ikke søger får du ikke noget, og det værste der kan ske, er at du får et nej. 

* Det er op til kommunen at fastsætte, hvad de betragter som et almindeligt standardprodukt. Et eksempel kan være, at kommunen beregner egenbetalingen ud fra prisen på en almindelig cykel, selvom man ansøger om en håndcykel, der måske er dyrere.